Nieuwe postcommandant

Welkom bij
Brandweer Nunspeet

Nieuwe postcommandant

De VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland) heeft Jeroen van Geenen benoemd als nieuwe commandant van de brandweerpost Nunspeet. Hij zal per 1 november a.s. de taken overnemen van de huidige postcommandant Wouter Vermeulen. 

Ruim 18 jaar heeft Vermeulen deel uitgemaakt van het Nunspeetse brandweerkorps, sinds 2017 als postcommandant. “De pittige combinatie van het commandantschap van een vrijwilligerskorps naast een drukke eigen baan heeft mij doen besluiten het stokje nu over te dragen”, licht Wouter Vermeulen toe. “Ik ben blij dat we binnen het Nunspeetse korps een ervaren collega bereid hebben gevonden om mij op te volgen.”